0371 041 040 / 0744 592 696

Cos:

0
Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

0

Bun venit

Termeni si conditii

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Imaculat Lukoserv are obligatia de a administra In conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii/clientii sai.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Prin prezentul document ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin inscrierea pe site si/sau efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, utilizatorii/clientii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

 • Activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale(oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Imaculat Lukoserv si a tertilor cu care Imaculat Lukoserv are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate catre Imaculat Lukoserv.
 • Participarea la concursuri, promotii
 • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ
 • Statistici interne necesare imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului
 • Pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului
 • Cercetari de piata
 • Urmarirea datelor de vanzari

Imaculat Lukoserv nu va dezvalui nici un fel de informatie despre utilizatorii/clientii site-ului sau fara a primi mai intai consimtamantul expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand acest lucru este prevazut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii/clientii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18). Totodata, acestia au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Imaculat Lukoserv sau prin e-mail.

In conformitate cu cerintele GDPR, pentru derularea prezentului contract si pentru a avea posibilitatea de a va informa in continuare in scopul mentionat mai jos, este necesara existenta Consimtamantului dat de Beneficiar. Acest Consimtamant trebuie sa fie acordat printr-o actiune clara, care arata acordul liber, specific, informat si neambiguu, cu privire la procesarea datelor dvs. personale. Prin date cu caracter personal se înteleg acele informatii care pot fi puse direct sau indirect în legatura cu o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi, cu titlu de exemplu: numele, prenumele, cod numeric, personal, adresa, telefon, imaginea, vocea, situatia economico-financiara, profesia. Drepturile persoanei vizate/Beneficiarului conferite de GDPR nr. 679/2016 si de Legea nr. 677/2001 sunt: Odata cu solicitarea/acordarea consimtamantului, sunteti informat cu privire la drepturile conferite de GDPR cu privire la datele cu caracter personal, cat si asupra consimtamantului exprimat pentru colectarea datelor personale si prelucrarea acestor date de catre Imaculat Lukoserv si anume:

 • Dreptul de al revoca oricand, revocare care va fi la fel de accesibila ca si acordarea consimtamantului; Dreptul la informare – operatorul este obligat sa încunosiinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la solicitarea scrisa a acestuia ( in limita unei solicitari pe an) transmisa operatorului la adresa office@apiluk.ro
 • Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere, confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.
 • Dreptul de interventie asupra datelor – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, printr-o solicitare scrisa transmisa la adresa operatorului la adresa office@apiluk.ro
 • Dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, printr-o solicitare scrisa transmisa la adresa office@apiluk.ro
 • Dreptul de a transforma datele personale colectate in date anonime, printr-o solicitare scrisa transmisa operatorului Imaculat Lukoserv la adresa office@apiluk.ro
 • Dreptul de a fi uitat - persoanele fizice pot cere stergerea datelor personale daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul acestora sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - persoanele fizice au dreptul de a solicita ca datele sale personale sa fie transferate la un alt operator, situatie in care Imaculat Lukoserv poate furniza datele cu caracter personal ale persoanei vizate altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta, in scopurile mentionate mai sus, si cu conditia existentei consimtamantului persoanei vizate pentru aceasta portabilitate.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrari automate, retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate.
 • Dreptul de a se adresa justitiei - orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. În cazul în care persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate considera ca drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001si de GDPR le-au fost încalcate, acestea se pot adresa în scris Autoritatii de Supraveghere cu conditia de a nu fi introdus anterior o actiune în justitie, cu acelasi obiect, însa numai dupa ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat. Operatorul reclamat are obligativitatea de a raspunde partii vizate , in scris , in termen de 15 zile de la primirea sesizarii. Plângerea catre Autoritatea de Supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre operator. În cazul în care plângerea este gasita întemeiata, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, Autoritatea de Supraveghere trebuie sa comunice partilor interesate decizia luata, decizie care trebuie sa fie motivata. Autoritatea de Supraveghere se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi ale persoanelor vizate, garantate de lege.

Colectarea automata de date cu caracter non-personal

in unele cazuri, este posibil ca Imaculat Lukoserv sa colecteze infomatii cu caracter non-personal despre utilizatori/clienti. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele website-ului de unde a fost facuta conexiunea la site.

In timpul vizionarii site-ului, Imaculat Lukoserv va putea stoca anumite informatii despre utilizator/client.